Systemy firmy Necon Polska Sp. z o.o. światowego lidera urządzeń służących do dezynfekcji i uzdatniania wody przy pomocy elektro-fizycznej technologii jonizacji, otrzymały pełną aprobatę w zakresie skuteczności i bezpieczeństwa popartą między innymi, certyfikatem higienicznym Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny nr: B-BK-60210-1219/19 i B-BK-60210-0332/20 oraz posiadają zezwolenie na obrót nr 8133/20 wydane przez Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Jak wykazały badania przeprowadzone w laboratorium Państwowego Zakładu Higieny w
Warszawie, systemy firmy Necon Polska Sp. z o.o. okazały się najbardziej efektywnymi
urządzeniami do zwalczania bakterii z rodzaju Legionella. Zainstalowane w obiegu ciepłej
wody urządzenia, w ciągu niecałego miesiąca zwalczył tą bardzo groźną bakterię. Należy
nadmienić, iż wcześniej w tym samym obiegu wodnym przez niemal dwa lata? pracował bez
powodzenia, system oparty na technologii używającej ditlenek chloru, a jeden z obiektów, w
którym występowały bakterie z gatunku Legionella jest uznawany za bardzo trudny pod
względem walki z tymi bakteriami, gdyż posiada bardzo starą i awaryjną instalację obrośniętą
biofilmem, wiele „martwych odgałęzień (ded-legs), a w trakcie prowadzonych badań występowały awarie, których naprawa mogła powodować odrywanie się fragmentów biofilmu
i dodatkowe zarażanie systemu c.w.u..

Na podstawie przeprowadzonych badań, wynika, iż pojawił się w Polsce nowy system, oparty
na sprawdzonej i bardzo skutecznej technologii, która w sposób bezpieczny i trwały jest w
stanie rozwiązać problem występowania bakterii Legionella w setkach placówek służby
zdrowia hoteli i budynkach zamieszkania publicznego w naszym kraju.

 

Opinia
Narodowy instytut zdrowia publicznego
Państwowy zakład higieny