Metoda elektrolityczna Cu2+/Ag+

ZALETY:

 • metoda chemiczna
 • rekomendowane stężenia:
  • jonów miedzi wynosi 0,20 0,80 mg/l, a jonów srebra 0,01 0,08 mg/l
  • niższe skuteczne stężenia jonów miedzi 0,2-0,4 mg / l i jonów srebra 0,02-0,04 mg / l,
 • dobra penetracja w głębsze warstwy biofilmu
 • działanie jest niezależne od temperatury oraz prawie niezależne od wartości odczynu wody (powyżej pH=8, zmniejszona skuteczność).
 • brak zagrożenia korozją
 • brak wpływu na pogorszenie walorów smakowych i zapachu wody,
 • Prosta obsługa urządzeń
 • Dostępność różnych systemów
 • Dobrze się sprawdza i pracuje na instalacjach wody ciepłej

Cu2+

Reagują z białkami enzymatycznymi (wykorzystującymi inne metale,
jako kofaktory) powodując ich inaktywację i tym samym blokują
syntezę związków koniecznych do prawidłowego funkcjonowania
komórki bakteryjnej.

Tworzą kompleksy z lipidami błon komórkowych, w wyniku czego
następuje destabilizacja struktur zewnętrznych komórek bakterii i
zwiększenie ich przepuszczalności dla różnych substancji.

Ag+

Reagują z grupami tiolowymi enzymów bakteryjnych (m.in. szlaków
metabolicznych), co prowadzi do ich uszkodzenia i inaktywacji.

Wywołują efekt kurczenia się błony cytoplazmatycznej i odstawania
jej od ściany komórkowej powodują kondensowanie DNA bakteryjnego, czego wynikiem jest
utrata zdolności do replikacji, co prowadzi do śmierci komórki.

 

Metody dezynfekcji stosowane w celu usuwania zanieczyszczeń mikrobiologicznych, w tym bakterii z rodzaju Legionella z instalacji wodociągowych

 

Ustalając dawkę dozowanych jonów należy wziąć pod uwagę:

 • skład fizykochemiczny wody pH
 • wymagania zawarte w RMZ
  • stężenie Cu 2+ do 2,0 mg/l
  • stężenie Ag do 0,01 mg/l

oraz dostosować ją do:

 • rozbioru wody
 • wielkości i stanu technicznego instalacji wodociągowej

 

ZALETY

 • dobra penetracja w głębsze warstwy biofilmu
 • działanie jest niezależne od temperatury oraz prawie niezależne od wartości
 • odczynu wody (powyżej pH =8, zmniejszona
 • brak zagrożenia korozją
 • brak wpływu na pogorszenie walorów smakowych i zapachu wody,
 • prosta obsługa urządzeń i dostępność różnych systemów
 • dobrze się sprawdza i pracuje na instalacjach wody ciepłej
 • może wymagać zmiękczacza wody co poprawia skuteczność metody

 

Metoda elektrolityczna Cu2+/Ag+

 • Efektów dezynfekcji nie należy się spodziewać natychmiast,
 • Czas konieczny do redukcji liczby bakterii jest różny w zależności od obiektu
 • Podjęcie dodatkowych działań technicznych takich jak czyszczenie mechaniczne instalacji, usuwanie złogów, płukanie, wymiana starych elementów instalacji w tym baterii, poprawia efektywność zastosowanej metody dezynfekcji
 • Zastosowana metoda dezynfekcji powinna mieć charakter ciągły, przerwy spowodowane wyłączeniem urządzenia lub brakiem dostawy wody powodują rekolonizację instalacji i ponowny wzrost liczby bakterii.
 • Wskazane jest, aby stężenie jonów miedzi kontrolowane było co najmniej 1 raz w tygodniu, a srebra co 2 miesiące

 


Pełna publikacja:

Zwalczanie bakterii Legionella i innych skażeń biologicznych w instalacjach wodociągowych szpitali wymagania nowego rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2017

dr Renata Matuszewska
Warszawa 4.06.2018


 

Schemat