Oferujemy Państwu nowoczesne, nowej generacji urządzenia do zwalczania bakterii, wirusów, grzybów, alg i glonów w wodzie. Urządzenia dezynfekują wodę przy pomocy jonów miedzi i srebra. 

Urządzenia nie używają żadnych środków chemicznych i idealnie nadają się do eliminacji bakterii z gatunku Legionella.

Skuteczność działania potwierdzona została przez renomowane laboratoria na świecie, a Laboratorium Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie wydało Atest PZH oraz pozytywną opinię.

W Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Holandii i wielu innych państwach, technologia dezynfekcji i uzdatniania wody przy pomocy jonów miedzi i srebra jest technologią priorytetową i niemal całkowicie wyeliminowała zagrożenia związane z występowaniem bakterii Legionella i innych groźnych patogenów.

Wysoka skuteczność oraz niskie koszty eksploatacji, to główne cechy i atuty tej technologii. Dezynfekcja przy pomocy technologii opartej na jonach miedzi i srebra systematycznie wypiera i zastępuje stosowane dotychczas technologie i metody dezynfekcji oparte na związkach chloru, lampy UV itp.

 

Idealna metoda dezynfekcji dla:

  • Szpitali, Domów Opieki,
  • Hoteli, SPA, Sanatoriów,
  • Biurowców, Akademików,
  • Centrów Handlowych,
  • Zakładów produkcyjnych,
  • Przedsiębiorstw Energetyki Cieplnej,
  • Spółdzielni Mieszkaniowych,
  • Systemów wież chłodniczych i klimatyzacji,
  • Ogrodnictwa, sadownictwa, hodowli.

 

Gwarancja

Gwarantujemy zwalczenie śmiertelnie groźnej bakterii Legionella do poziomu akceptowanego przez nadzór sanitarny. Nie ma znaczenia wiek i materiał z jakiego wykonany został wodociąg, w którym zostanie zainstalowane nasze urządzenie.

 

Legionella Pneumophila

Bakteria chorobotwórcza wywołująca Legionellozę zwaną chorobą legionistów. Warunkami sprzyjającymi rozwojowi bakterii Legionella są temperatury wody od 20 do 50 °C i źródło pokarmu – w szczególności substancje biologiczne lub osady takie jak rdza lub kamień kotłowy.

Legionelloza występuje na terenie całego świata. Każdy przypadek zachorowania spowodowany bakterią z rodziny Legionella jest odnotowywany przez służby sanitarne państw Unii Europejskiej, a informacje o takich przypadkach zostają przesłane do organizacji pod nazwą EWGLI z centralą w Londynie. Organizacja ta odbiera również wszelkie zażalenia od klientów hoteli i innych obiektów turystyczno-rekreacyjnych o jakiejkolwiek możliwości istnienia zagrożenia ze strony bakterii z rodziny Legionella. Na podstawie zgromadzonych informacji, jeżeli zostaną one potwierdzone, dany obiekt jest umieszczany na liście obiektów zagrażających zdrowiu i życiu użytkowników. Osoby poszkodowane lub ich rodziny mogą występować o odszkodowanie na drodze powództwa cywilnego.

W Polsce obowiązek rejestracji Legionellozy istnieje od 31.10.2001 roku na mocy Ustawy Ministra Zdrowia o chorobach zakaźnych i zakażeniach, ponieważ Legionelloza znajduje się w wykazie chorób zakaźnych, a Legionella Pneumophila uznana została jako czynnik chorobotwórczy.

 

Przepisy prawne

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r.(Dz.U. 2015 poz. 1989) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, od 28 listopada 2015 r. istnieje obowiązek wykonywania badań wody pod kątem obecności bakterii z rodzaju Legionella w budynkach zamieszkania zbiorowego, zakładach opieki zdrowotnej zamkniętej, punktach czerpalnych wody wykorzystywanej w produkcji lub obrocie żywnością, punktach czerpalnych wody wykorzystywanej do działalności handlowej itd.

Właściciele lub operatorzy instalacji wodnych w budynkach publicznych i mieszkalnych ponoszą pełną odpowiedzialność za jakość wody w punktach jej czerpania.

Dotychczas najbardziej skutecznym i rozpowszechnionym środkiem biobójczym był dwutlenek choru, jednakże wiele bakterii, w tym bakterie Legionella, z czasem uodparniają się na działanie chloru i innych środków chloro pochodnych, zjawisko to jest opisane w wielu publikacjach naukowych. Stosując dezynfekcję chemiczną należy często badać zawartość chloru w wodzie, ponieważ duże dawki chloru są niedopuszczalne dla obiegów z wodą pitną. Woda o wysokim stężeniu związków chloru jest bardzo agresywna dla instalacji. Pomieszczenia w których działają urządzenia dozujące chemię muszą spełniać określone warunki. Z kolei dezynfekcja termiczna, czyli regularne przegrzewanie instalacji doprowadza do wytrącania osadów, zarastania instalacji, obniżania żywotności urządzeń służących do przygotowania ciepłej wody oraz wiąże się z dużymi kosztami i stwarza ryzyko poparzeń dla użytkowników.